Badanie słuchu – jak czytać jego wyniki?

08.06.21

Dbanie o własne zdrowie powinno być niekwestionowanym priorytetem każdego z nas. To właśnie ta troska o organizm jest w stanie zapewnić dobrą kondycję przez wiele lat, a tym samym możliwość prowadzenia aktywnego trybu życia bez wyrzeczeń. Jednak żeby móc na bieżąco monitorować stan swojego zdrowia konieczne jest przeprowadzanie regularnych badań.

Wśród nich powinno znaleźć się badanie słuchu, które wciąż wiele osób nieco przeraża. Jednym z najczęstszych powodów takiej niechęci jest zupełna nieznajomość przebiegu tego typu wizyt, ale również tematu związanego z niedosłuchem, czy innego rodzaju problemami ze słuchem. Okazuje się jednak, że badanie słuchu jest nie tylko całkowicie bezbolesne, ale przy tym także niezbędne do kontroli kondycji swojego słuchu. Warto zatem nieco przybliżyć sam sposób, w jaki badanie przebiega, ale także jak należy odczytywać jego wyniki, w czym pomoże nam każdy specjalista Słuchmedu.

Oczywiście badanie słuchu, jak i każdą inną wizytę tego typu, należy poprzedzić umówieniem się w jednym z wybranych punktów Słuchmedu. Znajdują się one na terenie całego kraju, dlatego można bez problemu odnaleźć jeden z nich niedaleko własnego domu. Rezerwacji można dokonać zarówno za pomocą formularza wypełnianego na stronie internetowej, jak i poprzez kontakt telefoniczny. Jest to pierwszy, a przy tym całkowicie niezbędny krok do tego, żeby zadbać o swoje słyszenie oraz już na wczesnym etapie móc zdiagnozować niedosłuch.

Badanie słuchu rozpoczyna się krótką rozmową, a dokładniej wywiadem ze specjalistą, w którego trakcie zadaje on kilka pytań. Należy odpowiadać na nie zgodnie z prawdą i nie ukrywać żadnych informacji o stanie zdrowia, czy trybie życia. Ich zatajanie może prowadzić do nieodpowiedniej diagnozy, a tym samym nie przyczyni się do poprawy kondycji słuchu. Istotne są między innymi informacje dotyczące przebywania w hałasie, w szczególności jeżeli jest ono regularne.

Po uzyskaniu ważnych z punktu widzenia badania odpowiedzi, ekspert przejdzie do sprawdzenia drożności przewodów słuchowych. Jedynie jego pozytywny wynik umożliwia wykonanie dalszej części badania. Wybór metody jego przeprowadzenia jest zależny od takich czynników jak wiek pacjenta oraz wcześniejsze wskazania do przeprowadzenia badania.

W przypadku podejrzenia niedosłuchu zazwyczaj stawia się na tak zwaną audiometrię tonalną, która wykonywana jest indywidualnie dla każdego ucha. W jej trakcie specjalista odtwarza dźwięki o różnych częstotliwościach, czyli wysokościach. Mieszczą się one w zakresie od 250 aż do 8000 herców, co jest oczywiście całkowicie bezpieczne dla uszu. Do tego dochodzi także różna głośność poszczególnych dźwięków. Za każdym razem, kiedy odgłos jest słyszalny, należy nacisnąć przycisk. Na tej podstawie ustala się tak zwany „próg słyszenia”, czyli najcichszy oraz najniższy odnotowany przez pacjenta dźwięki.

Badanie słuchu kończy się otrzymaniem jego wyników, czyli tak zwanego audiogramu. To właśnie one umożliwiają ekspertowi ustalenie zarówno rodzaju, jak i stopnia posiadanego przez pacjenta niedosłuchu. Wyniki przedstawione są za pomocą dwóch osi, pomiędzy którymi znajduje się siatka. Na nią z kolei naniesione są dwie krzywe, które z dużą dokładnością odwzorowują słyszenie poszczególnych dźwięków, które były odtwarzane w trakcie badania. Dzięki temu można odczytać sprawność słuchu oraz wszelkie odchylenia od normy przyjętej za prawidłową. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób należy interpretować wyniki umieszczone na audiogramie. Na osi pionowej zaznaczane jest natężenie oraz intensywność dźwięku, które są wyrażane w decybelach. Na samej górze oznaczona jest całkowita cisza, dlatego im niższa pozycja na osi, tym głośniejszy dźwięk. Oś pozioma to z kolei częstotliwość oraz wysokość, których jednostką jest herc. W tym przypadku im dalej w prawo tym odnotowany dźwięk był wyższy. Jak już zostało wspomniane, na siatce umieszczane są dwie krzywe, każda dla jednego ucha. Powszechnie przyjmuje się, że kolor niebieski oznacza ucho lewe, a czerwony prawe. Badanie słuchu, a tym samym audiogram umożliwiają bardzo szczegółowe określenie stopnia posiadanego niedosłuchu.