Polityka prywatności ACS Audika Sp. z o.o.

W czasie korzystania ze strony internetowej www.audika.pl wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez administratora strony plików cookies.

 

Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika, za ich pomocą nie są również przetwarzane dane osobowe. Pliki cookies wykorzystywane są do:

 

 • konfiguracji strony internetowej,
 • uwierzytelniania użytkownika w serwisie internetowym i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej,
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności,
 • świadczenia usług reklamowych,
 • komunikacji z serwisem społecznościowym

 

 

Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, powinniście Państwo odszukać w swojej przeglądarce internetowej: „Ustawienia zaawansowane”,  „Prywatność”, „Ustawienia treści” lub „Pliki cookie”. Wówczas będzie można:

 

 • wyłączyć/przywrócić obsługę cookies,
 • usunąć zapamiętane cookies,
 • zablokować przechowywanie cookies.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, proszę kliknąć: Dowiedz się więcej.

 

Podczas Państwa wejścia na stronę internetową www.audika.pl otrzymujemy informacje, które są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych. Działania powyższe służą optymalizacji strony oraz dopasowaniu jej do Państwa potrzeb i nie są przy tym tworzone profile użytkowników.

 

W czasie korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej www.audika.pl  (formularz kontaktowy, formularz rejestracji) możecie Państwo zostać poproszeni o podanie pewnych swoich danych osobowych.Powyższe dane wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji oczekiwanej przez Państwo formy kontaktu.

 

Administratorem strony internetowej www.audika.pl jest ACS Audika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), dane kontaktowe – e-mail: biuro@audika.pl, telefon: 81 534 97 97.

 

Administratorem Państwa danych  osobowych jest ACS Audika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa).

 

W imieniu administratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: ochrona.danych@audika.pl.

 

Macie Państwo  prawo do żądania dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw w stosunku do danych, które mogą być przetwarzane bez konieczności uzyskiwania Państwa zgody.

 

Każdy przypadek przetwarzania Państwa danych osobowych musi być oparty na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, którymi są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej od Państwa zgody, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzanie danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez ACS Audika Sp. z o.o. w Warszawie w następujących celach:

 

 1. dobrowolnie wyrażonej zgody – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (np. organizacja badań, marketing towarów i usług),
 2. wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (np. sprzedaż towarów i usług),
 3. wykonania obowiązku prawnego – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (prowadzenie dokumentacji medycznej, wykonywanie czynności nakazanych przez przepisy podatkowe),
 4. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (dochodzenie roszczeń cywilno-prawnych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i z zachowaniem wymaganych przez prawo okresów przechowywania niektórych rodzajów danych.

 

Dane co do zasady nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że mogą być przekazane innym podmiotom w przypadkach, gdy nakazują tak przepisy prawa (np. Narodowy Fundusz Zdrowa, sądy i organy ścigania). Przetwarzanie danych może być powierzone innym podmiotom, jednak wyłącznie na podstawie stosownej umowy i z zachowaniem celu przetwarzania.

 

Istnieje możliwość powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi. Powierzenie takie możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zapewniającej odpowiednią ochronę tych danych oraz zachowanie celu ich przetwarzania.

 

Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Waszej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu co do przetwarzania w przypadku przetwarzania ich na podstawie niewymagającej zgody.

 

Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Możecie Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie przez ACS Audika Sp. z o.o. w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami). Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: ochrona.danych@audika.pl.