Specjalista przygotowuje się do przeprowadzenia badania słuchu (próby stroikowe).

Próby stroikowe – o czym mówią nam ich wyniki?

Kategorie • Badania słuchu

Próby stroikowe – o czym mówią nam ich wyniki?

Próby stroikowe to m. in. próba Webera i próba Rinnego.

1. Kiedy należy wykonać próby stroikowe?

Próba Webera umożliwia jednoczesne porównanie przewodnictwa kostnego obu uszu. Polega na umieszczeniu drgającego stroika na środku czaszki, czole lub brodzie. Zadaniem badanego jest określenie, gdzie słyszy dźwięk – po jednej ze stron bardziej czy centralnie.

Próba Rinnego wykonywana jest oddzielnie dla prawego i lewego ucha. Umożliwia jednoczesne porównanie przewodnictwa kostnego i powietrznego w jednym uchu. Drgający stroik umieszczany jest za uchem – zadaniem pacjenta jest zasygnalizowanie, kiedy dźwięk przestaje być słyszalny. Następnie (bez kolejnego pobudzenia) stroik umieszczany jest przed uchem i ponownie pacjent proszony jest o zasygnalizowanie, kiedy dźwięk przestaje być słyszalny. Wynik podawany jest na podstawie porównania długości trwania słyszanych dźwięków.

Wskazania do przeprowadzenia badania to ocena niedosłuchu. Przeprowadza się je również pomocniczo przy audiometrii tonalnej.


2. FAQ: Pytania o próby stroikowe

Jak przygotować się do badania słuchu?
Do tego badania nie musisz się specjalnie przygotowywać.

Ile czasu trwają próby stroikowe?
Badanie jest bardzo krótkie – trwa około 5 minut.

Kiedy otrzymam wyniki badania słuchu?
Wyniki prób stroikowych otrzymasz od razu po badaniu.

Jaki jest przedział wiekowy pacjenta?
Powyżej 7 roku życia. Badanie wymaga aktywnej współpracy.


Zarezerwuj termin badania    Znajdź gabinet