Kobieta wykonuje badanie słuchu ABR w gabinecie specjalisty.

Badanie ABR – prosta i obiektywna ocena słuchu

Kategorie • Badania słuchu

Przedział wiekowy pacjenta:

od pierwszych tygodni życia

Przygotowanie do badania:

 • badanie powinno być poprzedzone wizytą u lekarza specjalisty (audiologa, otolaryngologa),
 • badane dziecko musi być zdrowe (brak kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury),
 • badane dziecko musi być senne, aby mogło usnąć w gabinecie po naklejeniu elektrod,
 • w celu stworzenia warunków sprzyjających odprężeniu i wyciszeniu się dziecka warto zabrać ze sobą
  wózek dziecięcy, własny kocyk, poduszkę, ulubioną przytulankę (przedmioty, dzięki którym dziecko
  będzie czuło się bezpieczniej).

Czas trwania badania:

1-1,5 godziny

Opis badania:

Metoda słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu umożliwia ocenę funkcjonowania ślimaka, nerwu słuchowego, a także wyższych pięter drogi słuchowej. Pozwala również określić miejsce uszkodzenia narządu słuchu i obiektywnych prób słyszenia dla częstotliwości 500, 1000 oraz ok. 2000-4000
Hz.

Badanie ABR jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym wykonywanym w stanie wyciszenia (lub snu w przypadku dzieci). Pacjentowi przyklejane są elektrody, dwie na czole i po jednej za uszami. Elektrody mierzą odpowiedź mózgu na poszczególne dźwięki (zbierają sygnały elektryczne). Poprzez słuchawki wewnątrzuszne (sondy) podawane są różnego rodzaju dźwięki (tony, trzaski).
Badanie nie wymaga żadnej współpracy, odpowiedzi ze strony pacjenta. Wyniki badania przedstawione są w postaci wykresów (fal).
Badanie ABR można stosować bez ograniczeń wiekowych, a więc zarówno u noworodków, jak i osób dorosłych. Dla małych dzieci, w wieku kilku miesięcy, jest to obecnie standardowe badanie służące do obiektywnej oceny wielkości ubytku słuchu. Kilkumiesięczne dzieci zazwyczaj badane są we śnie naturalnym, natomiast dzieci w wieku od roku do 4 lat – w stanie czuwania lub śnie naturalnym.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

 • ocena progu słyszenia,
 • diagnostyka różnicowa słuchu,
 • diagnostyka uszkodzeń pozaślimakowych,
 • monitorowanie śródoperacyjne.