Kobieta przeprowadza u dziecka obiektywne badanie słuchu fonemowego DFF.

Obiektywne badanie słuchu fonemowego DFF

Kategorie • Badania słuchu

Obiektywne badanie słuchu fonemowego DFF

Przedział wiekowy pacjenta:

pacjenci powyżej 6 roku życia – wymagana jest współpraca pacjenta z diagnostą

Przygotowanie do badania:

Pacjent nie może być przeziębiony ani przemęczony (przeprowadzane są testy uwagi słuchowej, wymagana jest koncentracja). Jeśli pacjent nosi okulary powinien je mieć podczas przeprowadzania diagnozy (praca ze zdjęciami).

Czas trwania diagnozy:

około 1,5 godziny

Opis:

Zaburzenia słuchu fonemowego polegają na błędnym różnicowaniu podobnie brzmiących słów, np. paczki-kaczki, sale-fale, co wpływa na poprawne rozumienie i nadawanie mowy oraz pisanie ze słuchu.

Obiektywne badanie słuchu fonemowego DFF przeprowadzane jest na specjalnym audiometrze.

Diagnostykę rozpoczyna się od badań słuchu fizycznego, a następnie, po uzyskaniu poprawnych wyników badań wstępnych, rozpoczyna się obiektywne badanie słuchu fonemowego. W trakcie badania pacjent wskazuje odpowiednie zdjęcia, które wcześniej słyszy w nagraniu.

Wskazania do badania:

  • element diagnostyki dysleksji,
  • wady wymowy,
  • uzupełnienie diagnostyki Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD,
  •  trudności w nauce w zakresie czytania, pisania, mylenia podobnych głosek i wyrazów,
  • trudności w nauce języka obcego.

Wskazania rehabilitacyjne:

  • zastosowanie systemu FM,
  • wdrożenie treningów słuchowych,
  • podjęcie terapii logopedycznej,
  • pozytywne wzmacnianie dziecka przez rodziców, nauczycieli, terapeutów.