Kobieta przeprowadza u dziecka diagnostykę centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.

Diagnostyka zaburzeń APD – jak wygląda?

Kategorie • Badania słuchu

Diagnostyka zaburzeń APD – jak wygląda?

Przedział wiekowy pacjenta:

dzieci powyżej 4 roku życia – wymagana jest współpraca pacjenta z diagnostą

Przygotowanie do badania:

Pacjent nie może być przeziębiony ani przemęczony (przeprowadzane są testy uwagi słuchowej, wymagana jest koncentracja). Jeśli pacjent nosi okulary powinien je mieć podczas przeprowadzania diagnozy.

Czas trwania diagnozy:

około 1,5-2 godziny (badania słuchu fizycznego, wywiad z rodzicem, diagnostyka APD)
Pobierz ebooka o APD!

Opis:

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD) wynikają z nieprawidłowej pracy zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego.

Pomimo prawidłowego słuchu fizycznego dochodzi do dysfunkcji w rozumieniu mowy – dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu oraz mowy. Jego funkcjonowanie w środowisku staje się nieprawidłowe i problematyczne, zwykle ma kłopot z koncentracją uwagi oraz rozumieniem mowy, szczególnie w hałasie. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to również jedna z przyczyn powodująca trudności w uczeniu się.

Przed przystąpieniem do diagnozy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego wykonywane są badania słuchu fizycznego, których wynik musi być poprawny. Następnie badane są wyższe funkcje słuchowe.

Wskazania do diagnozy:

  • problemy z rozumieniem mowy – zwłaszcza w warunkach niekorzystnych akustycznie (szum, hałas, pomieszczenia z pogłosem, sytuacje, w których kilka osób mówi równocześnie),
  • problemy z rozumieniem poleceń złożonych,
  • problemy z czytaniem i pisaniem, zwłaszcza ze słuchu,
  • problemy z koncentracją uwagi,
  • problemy ze słuchem fonemowym (dzieci nie różnicują podobnie brzmiących wyrazów, jak np. półkabułka, Tomek-domek, zebra-żebra itp.),
  • problemy z nauką języków obcych.

Wskazania rehabilitacyjne przy zdiagnozowanych Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego APD:

  • zastosowanie systemu FM,
  • wdrożenie treningów słuchowych,
  • podjęcie terapii logopedycznej,
  • pozytywne wzmacnianie dziecka przez rodziców, nauczycieli, terapeutów.