Opolskie Centrum Terapii Słuchu i Mowy

Opolskie Centrum Terapii Słuchu i Mowy Słuchmed

1 Maja 75, Opole
tel. 77 442 70 22
Czynne:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00
Podziałka

Oferta Opolskiego Centrum Terapii Słuchu i Mowy

 • Laryngologia

  Poradnia otolaryngologiczna

  Konsultacja otolaryngologiczna 100 zł
  Teleporada lekarska 90 zł
  Zaświadczenie lekarskie 50 zł
 • Logopedia

  Poradnia logopedyczna

  Konsultacja logopedyczna pierwszorazowa 60 min
  150 zł
  Konsultacja logopedyczna terapeutyczna – kolejna wizyta 30 min
  40 zł
  Konsultacja logopedyczna terapeutyczna – kolejna wizyta 60 min
  70 zł
  Zaświadczenie logopedyczne 50 zł
  Opinia logopedyczna 100 zł
 • Psychologia

  Poradnia psychologiczna

  Konsultacja psychologiczna diagnostyczna 150 zł
  Konsultacja psychologiczna 45 min
  100 zł
  Konsultacja psychologiczna 90 min
  100 zł
  Opinia psychologiczna 100 zł
  Zaświadczenie 50 zł
 • Poradnia pedagogiczna

  Poradnia pedagogiczna

  Konsultacja pedagogiczna diagnostyczna 150 zł
  Konsultacja pedagogiczna 45 min
   100 zł
  Konsultacja pedagogiczna 90 min
  100 zł
  Opinia surdopedagogiczna 100 zł
  Zaświadczenie 50 zł
 • Badania diagnostyczne

  Badania słuchu

  ABR nocne(?) z konsultacją lekarską 300 zł
  Audiometria tonalna(?) (przewodnictwo powietrzne i kostne) 40 zł
  Audiometria słowna 50 zł
  Audiometria słowna w wolnym polu 60 zł
  Audiometria impedancyjna(?) (tympanometria + odruchy strzemiączkowe) 40 zł
  Audiometria tonalna + audiometria impedancyjna + otoemisja 90 zł
  Tympanometria(?) 30 zł
 • APD

  Diagnostyka APD

  Diagnostyka(?) dzieci poniżej 4–5 lat 300 zł
  Diagnostyka dzieci powyżej 6 r.ż. 300 zł
 • Terapia APD

  Terapia APD

  Terapia Neuroflow – przygotowanie terapii  250–270 zł
 • Rehabilitacja zawrotów głowy

  Diagnostyka zawrotów głowy


  Videonystagmografia (VNG)(?) z konsultacją lekarską 300 zł
Podziałka

Zapraszamy do naszego Centrum!