Audiometria tonalna

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 6 roku życia – badanie wymaga współpracy i świadomego udziału pacjenta


Przygotowanie do badania:
bez przygotowania


Czas trwania badania:
około 10 minut


Opis badania:
Głównym celem tego badania jest ustalenie progu słyszenia (wyznaczenie poziomu najcichszego dźwięku jaki pacjent jest w stanie usłyszeć), co umożliwia określenie rodzaju i stopnia niedosłuchu.

Badanie wykonuje się w kabinie ciszy. Pacjent otrzymuje przycisk oraz nakładane są mu słuchawki. Pomiar wykonywany jest oddzielnie dla ucha prawego i lewego, zaczynając od ucha lepiej słyszącego. Do badanego ucha poprzez słuchawki podawane są dźwięki o ściślej określonych częstotliwościach i natężeniach. Zadaniem pacjenta jest wciśnięcie przycisku w momencie usłyszenia już tych najcichszych
dźwięków.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

 

- podejrzenie niedosłuchu,
- przebycie chorób mogących uszkodzić słuch,
- przyjmowanie leków ototoksycznych.