Audiometria Impedancyjna

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 1 miesiąca życia – badanie nie wymaga aktywnej współpracy ze strony pacjenta

Przygotowanie do badania:
Dzieci w momencie badania muszą być spokojne i wyciszone.
Badanie jest bardzo krótkie. Dostarcza wielu informacji o stanie ucha środkowego (tympanometria), wewnętrznego, nerwów czaszkowych, struktur pnia mózgu (odruch z mięśnia strzemiączkowego).

Czas trwania badania:
około 10 minut

Tympanometria
Opis badania:

Badanie określające impedancję akustyczną ucha, czyli podatność błony bębenkowej. Umożliwia ocenę stanu ucha środkowego: ciśnienia w uchu środkowym, istnienia płynu w uchu, poziomu sprężystości i odchylenia błony bębenkowej.
Badanie wykonuje się oddzielnie dla ucha prawego i lewego. W uchu badanym umieszczana jest sonda,która szczelnie zatyka ucho. Następnie do ucha wtłaczane jest powietrze, a urządzenie samoczynnie dokonuje pomiaru. Badanie jest krótkie i bezbolesne, a pacjent otrzymuje wynik w postaci tympanogramu od razu po badaniu.

Odruchy mięśnia strzemiączkowego
Opis badania:

Umożliwia ocenę sztywności kosteczek słuchowych (przy występowaniu otosklerozy lub tympanosklerozy) oraz stanu ucha środkowego wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego.

Badanie wykonuje się oddzielnie dla ucha prawego i lewego. W uchu badanym umieszczana jest sonda, która szczelnie zatyka ucho. Przy badaniu osoby dorosłej na drugie ucho zakładana jest słuchawka. Następnie do ucha wtłaczane jest powietrze i automatycznie podawane są dźwięki. Badanie jest krótkie i bezbolesne, pacjent otrzymuje wynik w postaci wykresów w przeciągu kilku minut.

Zastosowanie audiometrii impedancyjnej:

- obiektywny pomiar błony bębenkowej,
- pomiar ciśnienia w uchu środkowym,
- potwierdzenie obecności wysięku,
- potwierdzenie drożności drenu wentylacyjnego,
- potwierdzenie obecności perforacji błony bębenkowej,
- różnicowanie unieruchomienia od przerwania łańcucha kosteczek,
- pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego.