Próba Fowlera

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 6 roku życia – badanie wymaga współpracy i świadomego udziału pacjenta

Czas trwania badania:
około 15 minut

Przygotowanie do badania:
bez przygotowania

Opis badania:
Próba Fowlera jest stosowana tylko wtedy, kiedy w jednym uchu mamy dużo lepszy słuch (przynajmniej o 30 dB) niż w uchu drugim.

Celem badania jest ocena wyrównania głośności między uszami. Badanie wykonuje się za pomocą słuchawek nausznych. Zadaniem pacjenta jest określenie poziomu natężenia dźwięku, przy którym dźwięk słyszany w obu słuchawkach jest jednakowy.

Wskazania do przeprowadzenia badania:
- ocena wyrównania głośności między uszami,
- dopasowanie aparatu słuchowego.