Test Stengera (Obuuszna stymulacja tonem czystym)

Przedział wiekowy:
Pacjenci powyżej 7 roku życia - badanie wymaga współpracy i świadomego udziału pacjenta.

Próba Stengera wykorzystywana jest do wykrywania symulacji głuchoty.

Przygotowanie do badania:
brak przygotowania

Czas trwania badania:
30min.

Opis badania:
Próba Stengera wykorzystywana jest do wykrywania symulacji głuchoty jednousznej. Może być wykonana za pomocą audiometrii mowy.

Opiera się na fakcie, że z dwóch dźwięków o zbliżonym składzie widmowym słyszany jest tylko głośniejszy. Próba ta w audiometrii mowy przebiega następująco:
- dla ucha zdrowego wyznacza się próg zrozumiałości SRT,
- na oboje uszu podaje się test słowny o poziomie nieznacznie przekraczającym SRT w uchu zdrowym,
- po stronie „głuchej” stopniowo zwiększa się poziom prezentacji.

Symulant zazwyczaj przestaje powtarzać słowa, gdy poziom po stronie „głuchej” przewyższy poziom w uchu zdrowym. Prawdziwie głuchy słyszy cały czas uchem zdrowym i powtarza prezentowane słowa.

Wskazanie do zastosowania:
- podejrzenie symulacji głuchoty jednousznej