Mamy podpisaną umowę z NFZ

Mamy podpisaną umowę z NFZ

Dzięki temu nasi pacjenci z niedosłuchem otrzymują dofinansowania na zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz urządzeń wspomagających słyszenie.

Sprawdź ceny aparatów słuchowych

Inne możliwości uzyskania dofinansowania

Dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia to nie jedyna pomoc, jaką mogą otrzymać nasi pacjenci przy zakupie aparatów słuchowych.

Dodatkowe środki zapewnia także PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Jest to dofinansowanie przysługujące osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% stawki przeciętnego wynagrodzenia (dla osób samotnych jest to 65%).

Środki są wypłacane za pośrednictwem: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Kwota dofinansowania na zakup aparatu słuchowego

Osoby dorosłe

(powyżej 26. roku życia)

700 zł

Dzieci i młodzież

(do 26. roku życia)

2000 zł

Osoby represjonowane
oraz inwalidzi wojenni

1000 zł

 

 

Kwota dofinansowania na zakup wkładki usznej

Osoby dorosłe

(powyżej 26. roku życia)

50 zł

Dzieci i młodzież

(do 26. roku życia)

60 zł

Osoby represjonowane
oraz inwalidzi wojenni

50 zł

 

 

Dzieci i młodzież mogą otrzymać dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych co 3 lata, natomiast wkładek zgodnie z zaleceniem lekarza. Osoby po 26. roku życia możliwość dofinansowania mają co 5 lat.

Twój słuch jest wrażliwy. Jeśli jesteś narażony na głośne dźwięki, możesz doznać trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Tylko należyta ochrona słuchu może zapobiec konsekwencjom przebywania w hałaśliwym środowisku.

 • Ubytek słuchu spowodowany przebywaniem w głośnych miejscach

  Hałaśliwe środowisko

  Otoczenie, w którym musisz przekrzykiwać rozmówców, aby usłyszeć siebie.

 • Ubytek słuchu spowodowany hałasem w pracy

  Hałas przemysłowy

  Miejsca, w których nadmierny hałas wywołuje zmęczenie słuchowe oraz powoduje uciążliwe dzwonienie w uszach.

 • Ubytek słuchu spowodowany przebywaniem w głośnych miejscach

  Głośna muzyka na żywo

  Sytuacje, w których wysokie natężenie dźwięku powoduje, że nie słyszysz dobrze przez kilka godzin.

Mapa Polski

Znajdź
najbliższy oddział

lub umów się na wizytę telefonicznie pod nr 814 714 004

Znajdź najbliższy oddział