Tympanometria

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 1 miesiąca życia – badanie nie wymaga aktywnej współpracy ze strony pacjenta

Przygotowanie do badania:
Dzieci w momencie badania muszą być spokojne i wyciszone.
Badanie jest bardzo krótkie. Dostarcza wielu informacji o stanie ucha środkowego (tympanometria), wewnętrznego, nerwów czaszkowych, struktur pnia mózgu (odruch z mięśnia strzemiączkowego), jak również umożliwia ocenę czynności trąbki słuchowej (ETF).

Czas trwania badania:
około 10 minut

Opis badania:
Badanie określające impedancję akustyczną ucha, czyli podatność błony bębenkowej. Umożliwia ocenę stanu ucha środkowego: ciśnienia w uchu środkowym, istnienia płynu w uchu, poziomu sprężystości i odchylenia błony bębenkowej.

Badanie wykonuje się oddzielnie dla ucha prawego i lewego. W uchu badanym umieszczana jest sonda, która szczelnie zatyka ucho. Następnie do ucha wtłaczane jest powietrze, a urządzenie samoczynnie dokonuje pomiaru. Badanie jest krótkie i bezbolesne, a pacjent otrzymuje wynik w postaci tympanogramu od razu po badaniu.