Próba SISI

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 6 roku życia – badanie wymaga współpracy i świadomego udziału pacjenta

Przygotowanie do badania:
bez przygotowania

Czas trwania badania:
około 15 minut

Opis badania:
Badanie umożliwiające określenie zdolności spostrzegania zmian natężenia (głośności) dźwięku. Wykorzystywane jest w celu określenia charakteru niedosłuchu odbiorczego, miejsca uszkodzenia.

Badanie jest krótkie i bezbolesne, przeprowadzane jest w kabinie ciszy. Pacjentowi zakładane są słuchawki i wręczany jest przycisk. Oddzielnie badane jest ucho prawe i lewe. Podawany jest dźwięk ciągły, którego głośność co pewien czas wzrasta o niewielką wartość. Zadaniem pacjenta jest
zasygnalizowanie takiej zmiany głośności.

Wynik badania w postaci tabeli pacjent otrzymuje w przeciągu kilku minut.

Wskazania do przeprowadzenia badania:
- ocena uszkodzenia ślimaka