Charakterystyka szumów

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 6 roku życia - badanie wymaga współpracy i świadomego udziału pacjenta

Przygotowanie do badania:
bez przygotowania

Czas trwania badania:
około 5 minut

Opis badania:
Krótkie badanie umożliwiające określenie rodzaju szumu usznego, dźwięku słyszanego przez pacjenta. W dalszej diagnostyce ułatwia ustalenie przyczyn wywołujących szum.

Badanie przeprowadzane jest w kabinie ciszy i wymaga współpracy ze strony badanego. Pacjentowi nakładane są słuchawki i kolejno podawane tony lub dźwięki. Zadaniem pacjenta jest określenie, który z podawanych dźwięków jest najbardziej zbliżony do szumu usznego własnego. Następnie
ustalana jest głośność tych dźwięków.

Jest to badanie subiektywne. Dźwięki podawane podczas badania mają ograniczony zakres, chodzi o scharakteryzowanie słyszanych przez pacjenta szumów usznych. Badanie jest krótkie. Pacjent otrzymuje wynik w postaci opisu.

Wskazania do przeprowadzenia badania:
- szumy uszne